De Tegelen-jurisprudentie nader uitgewerkt

Geplaatst: 20-02-2017

De Tegelen-jurisprudentie nader uitgewerkt
 
Op 1 februari 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan waarin zij de zogenoemde Tegelen-jurisprudentie nader heeft uitgewerkt.
 
De Tegelen-jurisprudentie
Als hoofdregel geldt dat de vernietiging van een besluit ook de vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit met zich meebrengt (artikel 8:72, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht). De Afdeling heeft in de Tegelen-jurisprudentie daarop een uitzondering geformuleerd met betrekking tot de gevolgen van de vernietiging van de vaststelling van een bestemmingsplan voor de op basis daarvan verleende omgevingsvergunning voor bouwen. De vernietiging van een bestemmingsplan heeft in dat geval geen gevolgen voor de omgevingsvergunning voor bouwen. De uitzondering van de Tegelen-jurisprudentie geldt niet bij een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, zo heeft de Afdeling bepaald bij uitspraak van 21 januari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:92).Uitspraak 1 februari 2017
In de uitspraak van 1 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:247) heeft de Afdeling de Tegelen-jurisprudentie nader uitgewerkt.
 
De casus is als volgt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond heeft op 31 mei 2013, onder toepassing van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een rijhal. Op 10 september 2014 wordt het onderliggende bestemmingsplan door de Afdeling vernietigd. Appellant verzoekt het college vervolgens om handhavend op te treden tegen de rijhal. Het college weigert dit. De rechtbank heeft de weigering vervolgens in stand gelaten.
 
In de eerder aangehaalde uitspraak van 21 januari 2015 heeft de Afdeling bepaald dat de Tegelen-jurisprudentie niet van toepassing is op de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. In de uitspraak van 1 februari 2017 oordeelt de Afdeling nu dat dit echter niet automatisch betekent dat de omgevingsvergunning vernietigbaar of nietig wordt indien het onderliggende bestemmingsplan vernietigd wordt. De omgevingsvergunning kan namelijk niet als rechtsgevolg van het vernietigde bestemmingsplan worden aangemerkt. Vernietiging van het bestemmingsplan leidt er volgens de Afdeling slechts toe dat een omgevingsvergunning blootstaat aan vernietiging, zolang de vergunning niet onherroepelijk is. Vernietiging van het bestemmingsplan kan dus wel gevolgen hebben voor een nog niet onherroepelijke omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, maar leidt niet tot automatische nietigheid.
 
Nu in casu ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar op de afwijzing van het verzoek om handhaving zowel de Tegelen-jurisprudentie als artikel 8:72, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht er niet voor zorgen dat de omgevingsvergunning zijn rechtsgeldigheid verliest, is het college terecht niet tot handhaving overgegaan, aldus de Afdeling.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht