Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Geplaatst: 02-03-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken. Doel van het wetsvoorstel is het versterken van de positie van particuliere en zakelijke opdrachtgevers.
 
Nieuwe gebrekenregeling
De wet wijzigt de aansprakelijkheid na oplevering van bouwwerken. Op dit moment is het zo dat een aannemer niet aansprakelijk is voor gebreken die redelijkerwijs tijdens de oplevering vastgesteld hadden kunnen worden. Met de nieuwe wet wordt de aannemer ook aansprakelijk voor gebreken die tijdens de oplevering niet zijn vastgesteld, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012
Op dit moment toetst de gemeente de bouwplannen aan het Bouwbesluit 2012. Na invoering van de wet wordt de toetsing aan het Bouwbesluit niet langer door de gemeente gedaan, maar door een private partij: een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger wordt eveneens verantwoordelijk voor het toezicht op het voldoen aan het Bouwbesluit gedurende de bouw.  Het toezicht na gereedmelding van het bouwwerk blijft bij de gemeente berusten.

Bij de vergunningaanvraag moet de aanvrager aan de gemeente aangeven in welke risicoklasse het bouwwerk valt, welk instrument voor kwaliteitsborging wordt toegepast en welke kwaliteitsborger de kwaliteitsborging uitvoert. Het bevoegd gezag zal slechts controleren of wordt gewerkt met een toegelaten instrument en kwaliteitsborger. De toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers worden in een landelijk, openbaar toegankelijk register opgenomen.
 
Inwerkingtreding
Het wetsvoorstel wordt nu ter beoordeling aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2018. Het nieuwe stelsel wordt stapsgewijs ingevoerd. Dit houdt in dat het nieuwe stelsel eerst slechts voor de nieuwbouw en verbouw van woningen en eenvoudige bouwwerken zal gaan gelden. Na evaluatie zal het nieuwe stelsel eveneens voor meer complexe bouwwerken gaan gelden.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht