Gelders Plussenbeleid

Geplaatst: 06-03-2017

 

Gelders Plussenbeleid


Na de provincie Noord-Brabant heeft nu ook de provincie Gelderland duurzaamheidsregels voor de intensieve veehouderij opgenomen in haar beleid.

Gelders Plussenbeleid
Provinciale Staten hebben op 1 maart jl. ingestemd met het zogenoemde Gelders Plussenbeleid. Gemeenten kunnen straks via het bestemmingsplan meer ruimte bieden aan de bedrijfsontwikkeling van niet-grondgebonden veehouderijen. De boer moet dan wel aanvullende investeringen doen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, het milieu en/of  dierenwelzijn. Verder wordt een goede dialoog met de omgeving verplicht gesteld in het Gelders Plussenbeleid.Grootte bouwvlak
De maximale grootte van de bouwkavels wordt met het nieuwe beleid vrijgegeven. Voorheen werd de oppervlakte van de bouwkavel door de provincie beperkt tot 1 of 1,5 hectare. Gelderse gemeenten mogen vanaf nu zelf een oppervlaktenorm vaststellen.
 
Aanpassen bestemmingsplannen
Gemeenten gaan dit beleid de komende tijd verwerken in hun bestemmingsplannen. Bestaande rechten op uitbreidingsmogelijkheden blijven daarbij wel bestaan totdat een gemeentelijk bestemmingsplan is geactualiseerd.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht