Bijzonder Beheer

Wees proactief in kritische tijden

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een financieel dienstverlener, meestal een bank. Met deze bank worden afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten. De relatie met de bank is vaak langdurig en de bank heeft eigenlijk best veel invloed op de bedrijfsvoering.

Oorspronkelijke houding van de bank

Tot ongeveer 2008 werd een bank nog gezien als een betrouwbare partij die het belang van een onderneming voor ogen had. Mogelijk heeft ook u in het verleden en met advies van de bank investeringen gedaan, is uw onderneming uitgebreid of heeft u (delen van) andere ondernemingen overgenomen. De financiering is destijds geen probleem gebleken; veel banken hebben gebruik gemaakt van positieve rekenmethodes en nog te verwachten omzetten om ondernemers van een topfinanciering te voorzien.

Gewijzigde houding van de bank

De laatste jaren is de houding van de bank veranderd. Ook, of juist vooral, richting ondernemers hebben banken zich steeds kritischer opgesteld. Bestaande financieringen worden stelselmatig onder de loep genomen. Een ondernemer dient steeds meer rapportages en prognoses aan te leveren terwijl de bank niet eens garandeert dat de bestaande financiering in stand kan blijven. Verder worden verzoeken om bijvoorbeeld herfinanciering veel vaker afgewezen. De bank verstrekt geen herfinanciering.

Bijzonder Beheer

In het ergste geval wordt een onderneming die om herfinanciering vraagt wel onder verscherpt toezicht geplaatst bij de bank. De afdeling die zich bezighoudt met het verscherpte toezicht heet Bijzonder Beheer. Als verscherpt toezichthouder moet de bank meer tijd en dus kosten besteden aan het beheer van een dossier. Op (onder andere) die grond stelt een bank dat de oorspronkelijk overeengekomen rente moet worden verhoogd. Vervolgens moet de ondernemer veel meer overzichten en rapportages aanleveren. Veelal moet de ondernemer deze zelf betalen.

Belang van proactief blijven handelen

Kamerleden kregen de afgelopen tijd tientallen meldingen van ontevreden ondernemers die vonden dat zij onterecht onder verscherpt toezicht werden geplaatst. Bij ondernemers bestaan vraagtekens over de kennis en kunde van de medewerkers die zich bezighouden met bedrijven die bij de afdeling Bijzonder Beheer zijn geplaatst. Daarbij stellen ondernemers nogal eens dat zij allerlei documenten moeten aanleveren, maar dat er heel weinig informatie terug komt van een bank.

Volgens Remie FJA zijn deze opmerkingen (deels) terecht.

De rol van Remie FJA

Een goede ondernemer anticipeert op de kritische houding die de bank aanneemt. Gesprekken met de bank bereidt hij goed voor en hij zorgt er voor dat hij een duidelijk verhaal heeft. Hierbij kunnen de medewerkers van Remie FJA u behulpzaam zijn.

Onze fiscalisten en juristen kunnen de leningsvoorwaarden voor u doornemen en vragen betreffende zekerheden en achterstelling beantwoorden. Zij kunnen de fiscale gevolgen van een investering voor u in kaart brengen en de optimale bedrijfsstructuur voor uw ondernemingsactiviteiten adviseren.

De bedrijfsadviseurs binnen ons samenwerkingsverband kunnen u helpen met het opstellen van begrotingen en van goed doordachte financieringsaanvragen. Door hun ruime ervaring in dit traject en hun goede contacten in de financiële wereld kunnen zij een financieringsplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met de eisen en de wensen van de banken. Hiernaast kunnen zij advies verlenen over mogelijk alternatieve wijzen van financieren.

Tenslotte kunnen de juristen van Remie FJA  u op objectieve wijze adviseren wanneer uw onderneming onder Bijzonder Beheer is geplaatst of dreigt te worden geplaatst. Van belang is daarbij dat telkenmale wordt gecontroleerd of een wederpartij wel aan al de op haar rustende (dwingendrechtelijke) (zorg)verplichtingen voldoet.

Mocht u vragen hebben of overleg wensen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0413-241060.