Klantervaringen met Bijzonder Beheer

Klantenervaring, klant 1

Ik heb in 2008 een bedrijf erbij gekocht. Tot die tijd had ik 1 onderneming en dat draaide technisch en financieel goed. En zoals dat gaat kwam het bedrijf van de buurman te koop. Het lag mooi aan mijn bedrijf en paste goed in het toekomstplaatje van hoe ik mijn bedrijf zag. De toenmalige huisbankier wilde de aankoop echter niet financieren. Zij vonden de stap te groot. Ik heb toen besloten een andere bankier te raadplegen die de aankoop wel wilde financieren. Uiteindelijk ben ik dus overgestapt van bankier en de aankoop is toen doorgegaan. Al vrij snel na de aankoop bleek toch wel dat ik financieel alles op alles moest zetten,om de onderneming in het gareel te houden. De bank begon al voorzichtig te vragen om het rekening-courantkrediet aan te vullen omdat ik steeds  over de limiet dreigde te gaan. Het koste mij steeds meer moeite om aan de wensen van de bank te voldoen.

Uiteindelijk kreeg  ik een brief van de bank dat ik was overgeplaatst naar Bijzonder Beheer. Dit kwam voor mij toch wel als een verrassing en eerlijk gezegd wist ik niet precies wat ik ervan moest verwachten. Dat hebben ze mij al die tijd nooit verteld. Ineens kwamen er andere mensen over de vloer. Mijn relatiemanager kwam wel mee, maar ik voelde al wel dat hij het niet voor het zeggen had. Dat deden de andere mensen wel. Zij bepaalden het gesprek en voerden geregeld het woord. Ik voelde mij er niet prettig bij. Ineens voelde ik mij als een soort verdachte die verhoord werd.

Op advies van de bank heb ik toen externe hulp ingeschakeld. Een onafhankelijke adviseur die verstand had van zaken en die met me meedacht. Dat was wel prettig als iemand over je schouder meekijkt en het belang van mijn bedrijf voorop stelt. En daarmee ook tegengas kan geven aan de bank. De jurist van Remie heeft dit voor mij gedaan. We hebben toen samen met de bedrijfsadviseurs van Remie de gehele exploitatie inzichtelijk gemaakt en gekeken waar de knelpunten zaten. En vooral: kunnen we die oplossen waar ook de bank achter kan staan. Onder andere hadden we het idee om toeslagrechten te verkopen en daar melkquotum voor terug te kopen. Op die manier kon ik mijn stal en de grond beter benutten en zag ik mijn geldstroom verbeteren.

De bank was echter niet bereid het gehele bedrag van de rechten te gebruiken voor quotum en wilde dat wij de helft gebruikten om af te lossen. Ik zag dat echter niet zo zitten, want ik vond dat ik dan te veel moest inleveren. Bovendien wilde ik van de derivaten af. Dit legde een behoorlijk beslag op mijn geldstroom. Ook hier kwamen we er met de bank niet uit, want ik kon niet zomaar het contract tussentijds ontbinden.

Uiteindelijk hebben we besloten om andere financiering te gaan zoeken bij een andere bank. We zijn toen overgeplaatst naar de afdeling afwikkeling en hebben wij gelukkig ons bedrijf kunnen herfinancieren. Dit is goed verlopen. Ik ben nu van de derivaten af, ik betaal bovendien  veel minder rente en zit nu weer bij regulier beheer. Ook ik heb water bij de wijn gedaan door een deel van de aangekochte grond met erfpacht te financieren.

Zo zijn we tot een prachtige oplossing gekomen en is het allemaal toch nog goed gekomen. Het was zeker geen gemakkelijke tijd, maar achteraf gezien heeft het me wel de ogen geopend.  Bovendien heb ik nu weer rust op mijn bedrijf en kan ik weer verder met ondernemen. Dit is toch waar je het allemaal voor doet. Ik kan het ook iedereen aanraden om actie te ondernemen wanneer je bankiert bij Bijzonder Beheer. Je wilt van de toezicht af en laten zien dat je het waard bent om ondernemer te zijn, zodat de bank een goede klant aan jouw heeft!

 

Klantenervaring, klant 2

Ik heb altijd een vleesvarkensbedrijf gehad met mijn man. We zaten in een maatschap en dat liep best wel goed. Helaas ging het minder goed tussen ons wat leidde tot een echtscheiding. De bank dacht ook gelijk hoe zal dat zo gaan bij een scheiding en wat gaat er met het bedrijf gebeuren. Tot overmaat van ramp liep het rekening-courantkrediet te veel op en moest ik flinke rentes betalen. Toen trok ook de bank aan de bel dat het zo niet verder kon. Er moest iets gebeuren en ik voelde dat ze serieus waren. Ik wilde echter alles op alles zetten mijn bedrijf te redden. Intussen melden er zich al kopers terwijl ik daar helemaal niet om gevraagd had.

De bank verzocht mij om een onafhankelijk adviseur in te schakelen om mij bij te staan. Ik heb toen voor Remie FJA gekozen. Om wat meer rust te krijgen in het bedrijf hebben we de varkens op voer geld gelegd. Ik liep toen minder risico en mijn inkomsten waren stabiel. Daarnaast hebben we de maatschap ontbonden en er een éénmanszaak van gemaakt. Ik heb als het ware mijn ex uitgekocht. Ik kon uit het bedrijf nog wat geld vrijmaken om dit te betalen. Ik heb toen rechten verkocht. Onder andere heb ik toen ook het rekening-courantkrediet flink aan kunnen zuiveren. Al met al liep het ineens stukken beter in mijn bedrijf. De rust was weergekeerd en ook de bank deed ineens stukken minder moeilijk, omdat ik weer binnen het krediet bankierde.

Achteraf heb ik best wel een moeilijke tijd gehad, maar blijkbaar heb je dit nodig, want je komt er sterker uit. En als dan de rust terugkeert geeft dit een geweldig gevoel. Alleen was ik er niet uitgekomen en was mijn bedrijf misschien wel verkocht geweest. Je hebt toch iemand nodig die durft te zeggen waar het op staat. Mijn adviseur bij Remie was hierin heel duidelijk. Als je maar onthoudt dat hij dit doet in het belang van de onderneming. Dan is het goed.