Update PAS

Geplaatst: 23-03-2017

Update PAS

Op 30 november en 1 december 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) negen zaken behandeld waarin het Programma Aanpak Stikstof (hierna: de PAS) een rol speelt. De negen zaken zijn geclusterd en worden door de Afdeling als ‘pilot’ behandeld. Het gaat daarbij om zaken over het weiden van vee en het bemesten van gronden waarvoor geen vergunning meer nodig is. Daarnaast komen er zaken voor de rechter waarbij vergunningen met ontwikkelingsruimte zijn verleend aan agrarische bedrijven.Strijd met de Europese Habitatichtlijn
In deze zaken is door de eisers onder andere aangevoerd dat de PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Ook zijn er bezwaren die zien op enkele technische aspecten van de PAS en het daarbij behorende rekeninstrument AERIUS. Zaken die geen deel uitmaken van de pilot, maar waarbij wel een inhoudelijke beoordeling over de PAS nodig is, worden aangehouden tot na de uitspraak in de pilot.

Prejudiciële vragen
De Afdeling zal enkele prejudiciële vragen gaan stellen aan het Hof van Justitie over de juridische houdbaarheid van de PAS. Dit betekent dat hier voorlopig nog geen duidelijkheid over zal zijn. Het gaat om vijf vragen, die momenteel nog in concept zijn. Deze vragen zullen worden voorgelegd aan de bij de pilotzaken betrokken partijen, waarna de Afdeling in een openbare uitspraak de prejudiciële vragen zal vaststellen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht