Update Pas II

Geplaatst: 23-03-2017

UPDATE PAS

Op 17 maart is een partiële herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: de PAS) in werking getreden. De herziening moet ervoor zorgen dat de PAS up-to-date blijft.
 
Actualisatie
Aanleiding voor de partiële herziening is de actualisatie van het rekenmodel AERIUS, de actualisatie van de omvang van prioritaire projecten en de gewijzigde prognoses van het Planbureau voor Leefomgeving over de groeibehoefte van verschillende economische sectoren.

Gewijzigde depositie- en ontwikkelingsruimte
Met deze nieuwe gegevens zijn de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in PAS-gebieden herberekend en als gevolg hiervan gewijzigd. De omvang van de wijziging verschilt per gebied, maar over het algemeen wordt de beschikbare ruimte kleiner.
Voor ongeveer 60 PAS-gebieden is de grenswaarde verlaagd. Dit betekent dat er in deze gebieden geen meldingen meer kunnen worden gedaan. Vergunningverlening blijft wel mogelijk, mits er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

In delen van 9 PAS-gebieden is de vrije ruimte voor vergunningen volledig benut. In deze gebieden worden derhalve geen vergunningen meer verleend. Dit geldt echter weer niet voor prioritaire gebieden, nu  hiervoor apart ruimte is gereserveerd.

Evaluatie
Medio 2018 wordt op basis van de uitkomsten van de natuurmonitoring, de stikstofmonitoring en de prognose in de groeibehoefte bekeken hoeveel depositie- en ontwikkelingsruimte er beschikbaar wordt gesteld voor de laatste drie jaar van deze PAS-periode.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht