Nieuwe wet Veedichte gebieden

Geplaatst: 30-03-2017

Staatssecretaris Van Dam heeft de nieuwe wet Veedichte gebieden aangekondigd. Aanleiding voor deze wet zijn de uitkomsten van het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden. De exacte inhoud van het wetsvoorstel is nog niet bekend. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.


 
Wet Dieraantallen
Het wetsvoorstel is een vervolg op de Wet Dieraantallen. Op basis van deze wet konden provincies grenzen stellen aan de omvang van bedrijven, echter alleen als de volksgezondheid in het geding was. Dit moest wetenschappelijk onderbouwd worden. Nu deze wetenschappelijke basis ontbrak, sneuvelde wet.
 
Veedicht gebied
In de nieuwe wet is gekozen voor ‘de leefbaarheid van het platteland’ als basis om grenzen te stellen aan de veehouderij. Het gaat hierbij niet alleen om volksgezondheid, maar ook om geur, verkeersbewegingen of landschap.
 
Met de nieuwe wet, die onderdeel zal worden van de Omgevingswet, krijgen provincies de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen als veedichte gebieden. De provincie bepaalt zelf de criteria voor wat een veedicht gebied is. Dat geldt ook voor de diersoorten die onder de begrenzingsmogelijkheid vallen. Voor deze gebieden kunnen provincies speciale maatregelen nemen. Zo kunnen grenzen worden gesteld aan het aantal dieren en het aantal veebedrijven. Ook kan worden besloten dat de ruimte die in een bepaald gebied ontstaat doordat bedrijven stoppen, niet meer ingevuld mag worden. 

Uitbreiding van een bedrijf kan dus worden beperkt, maar een bedrijf kan niet gedwongen worden om te krimpen. Ook kan de provincie niet voor een individueel bedrijf bepalen dat het aantal dieren op dit bedrijf moet worden verminderd.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht