Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2017' gemeente Eersel ter inzage

Geplaatst: 11-04-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel hebben bekend gemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2017' gedurende zes weken ter inzage ligt.
 
Naar aanleiding van onder andere de verplichte aanpassing aan de provinciale Verordening Ruimte 2014 en het opnemen van regels voor de Brabantse Zorgvuldige veehouderij is het nu nodig te komen tot een algehele herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Daarnaast worden meer dan 40 onherroepelijke omgevingsvergunningen, wijzigingsplannen en particuliere bestemmingsplannen opgenomen in dit bestemmingsplan, zodat één integraal bestemmingsplan voor het gehele buitengebied geldt. Verder zijn er enkele fouten en omissies in het geldende bestemmingsplan die hersteld moeten worden.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ ligt tot en met woensdag 10 mei 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of digitaal, een inspraakreactie indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Eersel, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017' of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht