Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2016' ter inzage

Geplaatst: 25-04-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland hebben bekend gemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2016' gedurende acht weken ter inzage ligt.
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Berkelland.
 
Het nieuwe bestemmingsplan legt vooral de bestaande situatie in het buitengebied vast. Daarbij kent het bestemmingsplan ook een regeling die moet voorkomen dat de uitstoot van stikstof vanuit het plangebied toeneemt. Wel kent het bestemmingsplan mogelijkheden om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen als deze passen binnen de randvoorwaarden. Op deze manier kan de gemeente via het nieuwe bestemmingsplan dus ook flexibel inspelen op toekomstige plannen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’ ligt tot en met dinsdag 13 juni 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een inspraakreactie indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Berkelland, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016' of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht