Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, correctieve herziening' gemeente Oirschot ter inzage

Geplaatst: 25-04-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, correctieve herziening’ gedurende zes weken ter inzage ligt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Oirschot.
 
Ten gevolge van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 augustus 2015 zijn diverse planonderdelen van het onderliggende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vernietigd. De gemeenteraad is nu opgedragen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen dat de vernietigde planonderdelen repareert. Daarnaast zijn in het nieuwe bestemmingsplan regelingen opgenomen om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de regels die in de provinciale Verordening ruimte 2014 zijn opgenomen voor een ‘zorgvuldige veehouderij’ en voor mestbewerking.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, correctieve herziening’ ligt tot en met woensdag 17 mei 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Oirschot, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, correctieve herziening' of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht