Regeling fosfaatreductieplan 2017: wat nu?

Geplaatst: 16-05-2017

Datum: 09-05-2017

Regeling fosfaatreductieplan 2017: wat nu?

Kort geding; standpunt Staatssecretaris
Op onze website hebben we in een bericht van 11 april 2017 aandacht besteed aan de bezwaar- en beroepsmogelijkheden in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
(http://www.remie.nl/nieuws/lezen/i-703/regeling_fosfaatreductieplan_2017%3B_bezwaar-_en_beroepsmogelijkheden%3F).
In dit bericht is melding gemaakt van het feit dat een aantal (melk)veehouders een kort geding hebben aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Inmiddels heeft u uit de media kunnen vernemen dat de Voorzieningenrechter de Regeling buiten werking heeft gesteld ten aanzien van de melk leverende bedrijven die tegen de Staat hebben geprocedeerd. De Regeling legt volgens de rechter aan deze bedrijven een onevenredige last op. Op 2 juli 2015 hadden deze bedrijven grote investeringen gedaan voor uitbreiding van hun bedrijf, maar de melkveestapel was op genoemde datum nog niet op het beoogde peil. De uitspraak en de buitenwerkingstelling geldt alleen voor de partijen die daadwerkelijk aan het kort geding hebben deelgenomen.
Wij hebben vernomen dat de Staatssecretaris van Economische Zaken op korte termijn, zeer waarschijnlijk deze week (week 19), door middel van een brief aan de Tweede Kamer, zijn standpunt kenbaar zal maken. Hij zal hierbij moeten ingaan op de vraag of de buitenwerkingstelling gaat doorwerken naar een grotere groep melkveehouders. Naar verwachting zal de Regeling (wederom) worden gewijzigd.
Wij raden aan om het standpunt van de Staatssecretaris af te wachten. Mocht de Staatssecretaris ten aanzien van overige melkveehouders de Regeling in stand laten, kan dat voor hen reden zijn om eveneens juridische acties te ondernemen.

Eerste (heffing)besluit
Naar wij hebben begrepen is het de bedoeling dat de eerste (heffing)besluiten omstreeks 17 mei aanstaande bij de melkveehouders op de deurmat valt. U kunt hiertegen binnen zes weken bezwaar aantekenen bij RVO.nl. Dit zal in het besluit vermeld worden. Houd de bezwaartermijn goed in de gaten om geen rechten te verliezen! Op het besluit staat het logo van uw zuivelonderneming. Als deze niet is aangesloten bij Zuivel.nl zal het besluit via RVO worden verzonden.
Als een heffing verschuldigd is, zal deze verrekend worden met het melkgeld over de maand mei welke normaliter begin juni wordt uitbetaald.
Overigens kunt u het besluit ook raadplegen via uw portal (melkweb en Z-net). Daar kunt u ook de veesaldokaart inzien die door RVO is gebruikt (basis berekening van maandgemiddelde).

Bonus
Als u denkt in aanmerking te komen voor de bonus, omdat u meer GVE’s heeft gereduceerd dan uw “referentieaantal”, kunt u een zogenoemde “verklaring de-minimis” bij RVO indienen. Deze verklaring treft u in uw portal aan.

Meer informatie
Als u meer informatie wenst over het bovenstaande of u wil bezwaar maken tegen het door u ontvangen (heffing)besluit, kunt u met ons contact opnemen.

Terug naar overzicht