Subsidieregeling opruiming drugsafval

Geplaatst: 30-05-2017

In het buitengebied worden regelmatig afvalstoffen gedumpt die bij de productie van synthetische drugs overblijven. De overtreder is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval een financiële last mee voor landeigenaren en overheden.

Hoogte subsidie
Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk 1 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling om die last te verlichten. Dit bedrag wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen.
 
Doordat Noord-Brabant het meest lijdt onder dumpingen van drugsafval, wordt de helft van het budget voor deze provincie beschikbaar gesteld.

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen via de website www.subsidiedrugsafval.nl. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.


Indienperiode
Niet iedere provincie hanteert dezelfde openstellingsperiode. Momenteel is de regeling open voor aanvragers uit de volgende provincies:

  • Noord-Brabant: tot en met 15 augustus 2017
  • Limburg: tot en met 31 augustus 2017
  • Gelderland: tot en met 31 augustus 2017
  • Zeeland: tot en met 31 augustus 2017
  • Noord-Holland: tot en met 31 augustus 2017

Voor de overige provincies is de openstellingsperiode voor 2017 nog niet bekend.

Voorwaarden
Aan de subsidieverlening zijn onder meer de volgende voorwaarden verbonden:

  • Er is sprake van een illegale dumping van synthetisch drugsafval;
  • De grond waarop illegaal drugsafval is gedumpt, is gelegen binnen de gemeentegrenzen of behoort tot het zakelijk recht van de aanvrager;
  • Van de illegale dumping is aangifte gedaan bij de politie;
  • Het afval en/of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • Er moet een overzicht worden ingediend van de gemaakte en betaalde kosten.

De overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de subsidieregeling opruiming drugsafval van uw eigen provincie.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van de subsidieregeling vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht