Openstellingen POP3-subsidies

Geplaatst: 06-06-2017

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

Openstellingen
In het kader van het POP3 hebben provincies verschillende subsidies opengesteld. De volgende openstellingen zijn onlangs gepubliceerd:
 
Gelderland

  • De subsidie ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ is opengesteld van 15 mei tot en met 26 juni 2017.

Limburg

  • De subsidie ‘Fysieke investeringen duurzame innovaties’ is opengesteld van 29 mei tot en met 14 juli 2017.

  • De subsidie ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven, onderdeel emissie naar grondwater’ is opengesteld van 29 mei tot en met 14 juli 2017.

  • De subsidie ‘Samenwerking voor innovatie voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw’ is opengesteld van 15 juni tot en met 14 juli 2017.

  • De subsidie ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ is opengesteld van 15 juni tot en met 14 juli 2017.

Noord-Holland

  • De subsidie ‘Verplaatsing van glastuinbouwbedrijven’ is opengesteld van 3 mei tot en met 30 november 2017.

Zuid-Holland

  • De subsidie ‘Samenwerking duurzame innovaties landbouw’ is opengesteld van 12 juni tot en met 31 augustus 2017.

 

Subsidieaanvraag
De voorwaarden en andere informatie over bovenstaande POP3-subsidies vindt u op de website van de betreffende provincie. Daar staat ook wie de subsidieaanvraag kan indienen. In het algemeen worden landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen als begunstigde aangegeven.
 
De subsidieaanvraag kunt u indienen via de website www.rvo.nl.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht