Fosfaatreductieplan buiten werking gesteld na doorstaan lichte toets

Geplaatst: 10-08-2017

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op woensdag 9 augustus bepaald dat het recentelijk geïntroduceerde Fosfaatreductieplan niet van toepassing is op een groep van bijna tweehonderd melkveehouders. De melkveehouders worden door de voorzieningenrechter vrijgesteld van de fosfaatreductieregeling.

De eerdere uitspraak in mei van dit jaar bood boeren al enige houvast in de vorm van een lichte toets die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet worden uitgevoerd. Melkveehouders dienen aan te tonen dat zij grondgebonden zijn gegroeid en dat zij voor de peildatum 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Tientallen melkveehouders voldeden hier aan, maar kregen van RVO alsnog een heffing opgelegd. Enige coulance werd geboden door middel van een uitstel van betaling, maar RVO was niet van plan alle melkveehouders  overeenkomstig de vonnissen van mei dit jaar te behandelen.


De voorzieningenrechter heeft nu  bepaald dat, wanneer een melkveehouder voldoet aan de eisen uit de lichte toets, hij is vrijgesteld van het fosfaatreductieplan. Het verzoek tot toetsing dient door de melkveehouder zelf te worden ingediend, waarna RVO binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek een uitsluitsel dient te geven. Tegen dit besluit van de RVO staat bezwaar open.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of heeft u hulp nodig bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (r.verbakel@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. R. Verbakel-van Bommel.

Terug naar overzicht