Soepelere benadering van het vertrouwensbeginsel

Geplaatst: 05-09-2017

Door burgers en bedrijven wordt in procedures vaak een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel. Meestal zonder succes. Maar hier kan weleens verandering in komen nu de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) op 19 juli 2017 een beroep op het vertrouwensbeginsel wél heeft gehonoreerd (ECLI:NL:RVS:2017:1946).
 
Wat is het vertrouwensbeginsel?
Het vertrouwensbeginsel is een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wanneer de overheid een besluit neemt of andere handelingen verricht, moet zij daarbij altijd deze beginselen in acht nemen. De beginselen bieden een soort van waarborg aan de burger met betrekking tot overheidshandelen.
 
Het vertrouwensbeginsel zorgt ervoor dat wanneer een overheidsinstantie bij de burger een bepaald vertrouwen opwekt (door toezeggingen of andere handelingen), de betreffende overheidsinstantie dit vertrouwen ook na moet komen. Eerder heeft de Afdeling bepaald dat niet alle toezeggingen of andere handelingen leiden tot opgewekt vertrouwen. Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel moet sprake zijn van een aan de overheidsinstantie toe te rekenen:

  • concrete, ondubbelzinnige toezegging;
  • gedaan door een daartoe bevoegd persoon;
  • waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.

 

De uitspraak van 19 juli 2017
Tijdens een gesprek met de burger hadden twee ambtenaren bepaalde mededelingen gedaan. Echter, deze ambtenaren waren niet bevoegd om besluiten te nemen over het onderwerp waarover zij zich hadden uitgelaten. Door deze mededelingen hadden de ambtenaren verwachtingen gewekt terwijl zij niet bevoegd waren om aan die verwachtingen tegemoet te komen. Aan de eis ‘gedaan door een daartoe bevoegd persoon’ werd dus niet voldaan. Toch was de Afdeling in dit geval van mening dat de uitlatingen van de ambtenaren toegerekend konden worden aan het gemeentebestuur en dat een gerechtvaardigd vertrouwen was gewekt.
 
Wat betekent dit voor de toekomst?
De Afdeling lijkt zich met deze uitspraak wat soepeler op te stellen wanneer een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt gedaan. Of dit ook daadwerkelijk tot een soepelere benadering van het vertrouwensbeginsel gaat leiden, zal de toekomst uit moeten wijzen.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht