Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2' van de gemeente Valkenswaard ter inzage

Geplaatst: 07-09-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard hebben bekend gemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ gedurende vier weken ter inzage ligt.

Het plangebied beslaat nagenoeg het gehele grondgebied van de gemeente Valkenswaard, met uitzondering van de dorpskernen.

Ten gevolge van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2015 zijn diverse onderdelen van het onderliggende bestemmingsplan vernietigd. De gemeenteraad is opgedragen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen dat de vernietigde onderdelen repareert. Daarnaast zijn regelingen opgenomen om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de regels uit de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. Tot slot worden in het nieuwe bestemmingsplan geconstateerde onvolkomenheden hersteld.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ ligt tot en met woensdag 27 september 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk, mondeling of digitaal, een inspraakreactie indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u behoefte aan meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie @remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet of mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars.

Terug naar overzicht