De Omgevingswet laat nog even op zich wachten...

Geplaatst: 07-09-2017

De invoering van de Omgevingswet wordt nogmaals uitgesteld. Ook de datum van 1 juli 2019 blijkt niet haalbaar, aldus demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in een recent interview met Binnenlands Bestuur. Wat de nieuwe datum wel wordt, is nog onbekend. Het kabinet neemt daar binnenkort een definitief besluit over. 
 
De reden van het uitstel heeft te maken met de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier Aanvullingswetten. Het zorgvuldig tot stand brengen van deze wetgeving vergt meer tijd. Het uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

Het doel van de nieuwe Omgevingswet is om de wet- en regelgeving rondom het aanvragen van vergunningen te vereenvoudigen. De wet bevat alle regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, wonen & bouwen, milieu, infrastructuur, water en natuur zijn in de toekomst onderdeel van deze nieuwe wet. Dit betekent ook dat een aantal wetten zullen verdwijnen met de komst van de Omgevingswet.
 
Ook positief aan de komst van de Omgevingswet is dat er straks nog maar één gemeentelijk Omgevingsplan is in plaats van meerdere bestemmingsplannen. Daarnaast heeft de wet burgerparticipatie op gemeentelijk niveau hoog in het vaandel staan. En dat biedt weer kansen voor nieuwe initiatieven!
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet of mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars. 
 

Terug naar overzicht