Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied' van de gemeente Horst aan de Maas ter inzage

Geplaatst: 12-09-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van Horst aan de Maas (alle gronden buiten de bebouwde kom), uitgezonderd enkele specifieke locaties, zoals attractiepark Toverland, het Ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij Witveld, een deel van het Klavertje 4-gebied en de bedrijventerreinen.

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de behoefte aan één nieuw integraal, uniform, actueel en digitaal bestemmingsplan dat geldt voor (vrijwel) het gehele buitengebied.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ ligt tot en met woensdag 27 september 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u behoefte aan meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie @remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet of mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars.

Terug naar overzicht