Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018' ter inzage

Geplaatst: 05-10-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018’ gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente Mill en Sint Hubert, met uitzondering van de dorpskernen.

Ten gevolge van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 april 2014 zijn diverse onderdelen van het onderliggende bestemmingsplan vernietigd. De gemeenteraad is opgedragen om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen dat de vernietigde onderdelen repareert. Daarnaast zijn regelingen opgenomen om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de regels uit de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. Tot slot worden in het nieuwe bestemmingsplan geconstateerde onvolkomenheden hersteld alsmede enkele nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018’ ligt tot en met dinsdag 14 november 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Mill en Sint Hubert, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u behoefte aan meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie @remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet of mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars.

 

Terug naar overzicht