Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018' gemeente Bergen (Limburg) ter inzage

Geplaatst: 10-10-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Bergen, met uitzondering van het gebied Maaspark Well en het gedeelte van het gebied Bleijenbeek (golfbaan en geprojecteerde uitbreiding) te Afferden.

Met het nieuwe bestemmingsplan geeft de gemeenteraad van Bergen gehoor aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juli 2015 over de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’. Het bestemmingsplan bevat nieuwe en herziene regelingen voor onder andere woningen, bijgebouwen, recreatie- en horecavoorzieningen en veehouderijen. De regeling voor de bescherming van cultuurhistorische waarden is daarnaast aangepast. Verder zijn verleende omgevingsvergunningen en de voor diverse locaties vastgestelde bestemmingsplannen meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Tot slot zijn ook initiatieven van burgers en bedrijven opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ ligt tot en met woensdag 8 november 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Bergen, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u behoefte aan meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie @remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet of mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars.

Terug naar overzicht