Toekenning fosfaatrechten aan maatschap, vof of cv

Geplaatst: 02-11-2017

RVO is voornemens begin januari 2018 de vaststellingsbesluiten fosfaatrechten aan melkveehouders toe te sturen. Dit besluit betreft de vaststelling van de ‘basisfosfaatrechten’. Eventuele extra rechten op basis van bijzondere omstandigheden en de nog te publiceren AMvB Knelgevallen zullen later aangevraagd kunnen worden.

Tegen deze besluiten kan, zoals gebruikelijk en indien gewenst, bezwaar worden aangetekend.

Houd de bezwaartermijn (zes weken) goed in de gaten.

De toekenning van de fosfaatrechten kan gevolgen hebben voor u als venno(o)t(en) van een maatschap, vof of cv (personenvennootschap).

Het feit dat de toekenning plaatsvindt aan de maatschap, vof of cv en de rechten dus bij RVO op deze vennootschap geregistreerd staan, hoeft niets te zeggen over de “eigendom” van deze rechten en/of aan wie de waarde van deze rechten toekomt.

Als vennoten hieromtrent onderling verder niets regelen, vallen de fosfaatrechten in de gemeenschap van de personenvennootschap. Alle vennoten hebben dan een aandeel in de rechten (juridisch en economisch). Zij zijn als het ware gezamenlijk eigenaar. 

Ook de waarde komt aan hen gezamenlijk toe. De bepalingen in uw huidige maatschaps- of vennootschapsakte omtrent verdeling van de gemeenschap bij staking bepalen de mate waarin de vennoten gerechtigd zijn tot de (waarde van de) fosfaatrechten.

Dit betekent dat als u deze ‘standaardregeling’ niet wenst, u hieromtrent in actie zult moeten komen. Als u de rechten volledig buiten de gemeenschap van de vennootschap wilt houden (juridische eigendom), is het raadzaam onderling een regeling te treffen en vast te leggen vóórdat de formele toekenning van de rechten in januari 2018  heeft plaatsgevonden.

Als u alleen een afwijkende regeling wilt met betrekking tot de waarde (economische eigendom) zal dit ook vastgelegd moeten worden. Dit hoeft naar onze mening niet per se voordat het besluit van RVO in de bus valt.

Het spreekt voor zich dat dergelijke acties ook fiscale gevolgen kunnen hebben. Laat u over het bovenstaande informeren. De belangen kunnen groot zijn.

Wij zijn graag tot een nadere toelichting bereid.

 

Terug naar overzicht