Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1e herziening’ gemeente Bergen op Zoom ter inzage

Geplaatst: 14-02-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1e herziening’ gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Deze eerste herziening heeft betrekking op het repareren van onderdelen die door de Raad van State zijn vernietigd, zoals het opnemen van kernrandzones (zodat schuilhutten kunnen worden gerealiseerd), het aanpassen van begripsomschrijvingen, de inhoud van burgerwoningen wijzigen van 600 m³ naar 750m³, de opname van mantelzorg en B&B voorzieningen, het vergroten van bouwmogelijkheden binnen agrarische bouwblokken en de opname van parkeernormering. Tot slot worden in het nieuwe bestemmingsplan diverse ambtshalve wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1e herziening’ ligt tot en met dinsdag 13 maart 2018 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het noordelijke gedeelte van het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u behoefte aan meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, 1e herziening’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet of mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars.

Terug naar overzicht