Wet arbeidsmarkt in Balans

Geplaatst: 04-11-2019

 


Deel 1: Oproepovereenkomsten

Veel van onze klanten maken gebruik van oproepovereenkomsten zoals nul uren contracten en minimum uren contracten. Bij deze overeenkomsten krijgen wij, SalarisPluspunt (SPP), aan het einde van de maand de gewerkte uren door van jullie.

Met betrekking tot de oproepcontracten gaat er het een en ander veranderen. De wetgever wil namelijk meer zekerheid scheppen voor werknemers met een oproepovereenkomst zonder dat dit ten koste zou gaan van de flexibiliteit. De definitie van “oproepovereenkomst” wordt in de wet duidelijker vastgelegd. De wetswijzigingen, gelden alleen voor overeenkomsten die aan die definitie voldoen.

Aanbod van uren
Nieuw is dat de werkgever na 12 maanden dienstverband aan de werknemer een aanbod moet doen van vaste uren. Dit aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren over de laatste twaalf maanden. Daarbij is het overigens toegestaan om een aantal uren per week of per jaar af te spreken. Belangrijk is dat dit aanbod schriftelijk, of elektronisch, wordt gedaan en dat duidelijk is of de werknemer akkoord is gegaan of niet. Een werknemer hoeft namelijk niet perse akkoord te gaan als hij hecht aan de flexibele uren.

Let op: indien de werkgever géén aanbod doet, heeft de werknemer toch recht op het loon dat hij zou hebben gehad indien er wél een aanbod zou zijn geweest en hij dat aanbod zou hebben aanvaard!
Indien een werknemer op 1 januari 2020 al twaalf maanden of meer op basis van een oproepovereenkomst werkt, dient binnen één maand na 1 januari 2020 het aanbod  te worden gedaan. U dient er nu dus al over na te denken wat de consequenties zijn van de nieuwe wetgeving. Zo kan de nieuwe wet een reden zijn om het dienstverband aan te passen (bijvoorbeeld het aantal uren dat u de werknemer oproept).

Ook valt te overwegen om een oproepovereenkomst om te zetten in een vast uren contract voor onbepaalde tijd; onder de nieuwe wet is dat voordelig voor de hoogte van de WW premie.

Veel werkgevers geven achteraf de uren door. Kan er dan ook sprake zijn van een contract met vaste uren? Dit is wel het geval alleen dienen werkgever en werknemer duidelijk bij te houden of de uren wel worden gemaakt (?). In de verloning worden dan wel vaste uren gehanteerd, dus niet meer achteraf.

Oproepen van werknemers
De regeling tot het oproepen van werknemers is ook strenger geworden. Werknemers moeten vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch worden opgeroepen. Wanneer een werknemer later oproept is een werknemer niet verplicht om hieraan gehoor te geven. Wanneer een werkgever de oproep intrekt of wijzigt, is hij het loon in beginsel toch verschuldigd.
Belangrijk is om elk geval afzonderlijk te bekijken. In een CAO kunnen afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Opzegtermijn
Voor oproepovereenkomsten waarvan de omvang van de arbeid niet is vastgelegd, gaan ook kortere opzegtermijnen gelden.


 Bron: Nieuwsbrief SalarisPlusPunt

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht