Wet arbeidsmarkt in Balans

Geplaatst: 12-11-2019

Deel 2:  WW-Premiedifferentiatie

De WW premie is een potje voor werknemers die aanspraak maken op een werkeloosheidswet uitkering. Deze premie wordt momenteel geïnd via de sectorpremie die elk jaar word vastgesteld door de Belastingdienst.

Per 01-01-2020 vervalt de sectorpremie en komt hiervoor in de plaats een hoge en lage WW-premie met een verschil tussen hoog en laag van 5 procentpunten. De wetgever heeft vooral beoogd om onbepaalde tijd contacten, oftewel vaste dienstverbanden, aantrekkelijker te maken door hier de lage WW-premie toe te kennen.

De lage premie is van toepassing als een dienstverband aan drie voorwaarden voldoet:

  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.
  • Er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

De lage sectorpremie geld altijd bij BBL’ers of werknemers jonger dan 21 met maximaal 52 verloonde uren per maand of 48 verloonde uren per vierweken.

Daarbij is het per 01-01-2020 verplicht om op de loonstrook te vermelden of het een oproep- of onbepaalde tijd dienstverband betreft.

Een voorbeeld wat het verschil in premie laat zien:

Een werknemer heeft een bruto jaarloon van € 20.000,-
Hoge premie à 7,78 % = € 1.556,-
Lage premie à 2,78 % =  € 556,-
Verschil = € 1.000,-

Een werknemer heeft een bruto jaarloon van € 45.000,-
Hoge premie à 7,78 % = € 3.501,-
Lage premie à 2,78 % =  € 1.251,-
Verschil = 2.250,-

Het kan dus best interessant zijn om werknemers te verlonen voor vaste uren in onbepaalde tijd.

 

Bron: Nieuwsbrief SalarisPlusPunt

 

 

 Terug naar overzicht