Wet arbeidsmarkt in Balans

Geplaatst: 28-11-2019


Deel 3: Proeftijd en Ketenregeling

Proeftijd

Betreffende de proeftijd heeft de wetgever geprobeerd een langere proeftijd te bedingen om zo eerder tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd te komen. Dit is echter afgeschoten door de Tweede Kamer en dus blijven de huidige regels van toepassing.

AOK bep. tijd 6 mnd of korter

Geen proeftijd

AOK bep. tijd langer dan 6 mnd / 2 jaar of korter

Maximaal 1 maand

AOK onbepaalde tijd

Maximaal 2 maanden

 

 

Let op: de CAO kan afwijkende bepalingen bevatten!

Ketenregeling

De ketenregeling heeft te maken met de hoeveelheid tijdelijke contracten die de werkgever mag aanbieden aan de werkgever. In de huidige situatie is dit drie contracten in twee jaar.

Vanaf 01 januari 2020 wordt dit opgerekt naar drie contracten in drie jaar. Er kan nu al worden geanticipeerd op deze nieuwe ketenregeling omdat de nieuwe wetgeving geldt voor alle contracten voor bepaalde tijd die na 1 januari 2020 eindigen.

Ook voor de ketenregeling geldt dat voor bepaalde groepen werknemers, zoals uitzendkrachten, uitzonderingen gelden en dat de CAO afwijkende bepalingen kan bevatten.

Bron: SalarisPlusPunt

Terug naar overzicht