Wet Arbeidsmarkt in Balans

Geplaatst: 09-12-2019
 

Deel 4: Ontslagstelsel en Transitievergoeding


Ontslagstelsel

De WAB moet ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om werknemers met een vast dienstverband te ontslaan. De zogenaamde cumulatiegrond zorgt ervoor dat meerdere ontslaggronden kunnen worden gecombineerd.

Omdat het onder de nieuwe wet dus makkelijker wordt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, heeft de wetgever een extra transitievergoeding in het leven geroepen. Deze extra transitievergoeding is een tegemoetkoming aan de werknemer,  indien de kanonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van deze “cumulatiegrond”.  


Transitievergoeding

 In de huidige situatie heeft de werknemer alleen recht op een transitievergoeding als het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd en de werkgever het initiatief tot beëindiging heeft genomen. Dit gaat veranderen.

Per 01-01-2020 heeft de werknemer gelijk al het recht op een transitievergoeding. Het betreft hier een derde maandsalaris per dienstjaar. De bedoeling is dat dit er voor zorgt dat de transitievergoeding niet meer meespeelt in de afweging om iemand voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

Hoe werkt het nu voor werknemers die al in dienst zijn? De datum van het einde van de arbeidsovereenkomst is bepalend. Dit betekend dat alle arbeidsovereenkomsten die eindigen na 01-01-2020 al recht hebben op de transitievergoeding, met als uitzondering wanneer de ontslagprocedure (of beëindigingsovereenkomst) voor 1 januari 2020 al in gang is gezet.

Per 1 januari 2020 wijzigt de hogere transitievergoeding voor oudere werknemers (50+). Dit betekent dat het in voorkomende gevallen aantrekkelijk kan zijn om een ontslag nog even uit te stellen.

Echter: deze regel gaat niet altijd op. Per 1 januari 2020 wijzigt ook de overgangsregeling voor kleine werkgevers. Indien u bijvoorbeeld als kleine werkgever vanwege bedrijfseconomische noodzaak personeel moet ontslaan, kan het verstandig zijn om de ontslagprocedure voor 1 januari 2020 af te ronden.

Wat voor u het meest voordelig is, dient van geval tot geval te worden beoordeeld. U dient zich dus goed te laten adviseren.

Compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ook werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn geweest hebben recht op een transitievergoeding. Dit werd door de werkgever ervaren als oneerlijk omdat zij vaak al twee jaar loon doorbetaald hadden. Hiervoor is door de wetgever een compensatieregeling in het leven geroepen per 01 april 2020.

Werkgevers kunnen in deze gevallen straks compensatie aanvragen (met terugwerkende kracht) voor transitievergoedingen die zijn uitbetaald na 01-07-2015. Let op: deze compensatie dient voor oude gevallen te worden aangevraagd binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet (naar verwachting: 1 april 2020). Voor nieuwe gevallen geldt dat de compensatie moet worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de volledige transitievergoeding is betaald. 

In de wet worden strenge eisen gesteld aan de voorwaarden om voor compensatie in aanmerking te komen. Zo dient de ontslaggrond (langdurige arbeidsongeschiktheid) duidelijk te zijn vastgelegd en dient u ook aan veel administratieve voorschriften te voldoen. Het is dus van belang om alle stukken goed te bewaren en om u goed te laten adviseren.

 

Bron: SalarisPlusPunt


 
 

Terug naar overzicht