Aanvragen werktijdverkorting in verband met Corona

Geplaatst: 17-03-2020

 


We informeren jullie graag over Werktijdverkorting. Dit is een regeling vanuit de overheid waarmee werkgevers een WW-uitkering aan kunnen vragen voor werknemers als zij tijdelijk minder werk hebben door een buitengewone omstandigheid. Met het huidige corona virus kan het zijn dat je personeel naar huis moet sturen omdat er minder werk is. Met werktijdverkorting krijg je van de overheid financiële ondersteuning om de verminderde bedrijvigheid op te vangen.

Je kan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  • Gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

Let op: Je dient dus eerst een vergunning aan te vragen. Met de vergunning moet je een melding doen bij het UWV en achteraf geef je aan het UWV door hoeveel er daadwerkelijk gewerkt is. Voor oproepkrachten met een nul-uren contract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Om werktijdverkorting aan te vragen heb je geen eHerkenning nodig. De formulieren gaan per post of via de site van de Rijksoverheid

Mocht je hulp nodig hebben bij de aanvraag horen we dat graag.

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel


brons: Salarispluspunt

Terug naar overzicht