Corona nieuwsbrief

Geplaatst: 30-10-2020

 

Beste relatie,

De tweede golf in de coronacrisis is een feit. De nieuwe verscherpte maatregelen hebben voor sommige sectoren opnieuw verstrekkende gevolgen. Daarom is er een aanvullend steunpakket bekendgemaakt. Hierbij een update met de belangrijkste ontwikkelingen / maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus.

NOW 3.0

Aangezien we veel vragen krijgen over de NOW 3.0, zetten we de belangrijkste aandachtspunten nog even op een rij. NOW 3.0 is van toepassing op de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden: oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. Deze drie tijdvakken vormen – na NOW 1.0 (eerste tijdvak) en NOW 2.0 (tweede tijdvak) - het derde, vierde en vijfde tijdvak in de NOW-regeling. Je kunt per tijdvak een afzonderlijke aanvraag indienen.

Omzetdaling

De wijze van berekenen van de omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door jou te kiezen periode van drie maanden.

Net als bij de NOW 1.0 en 2.0 kies je per tijdvak over welke periode de omzetdaling wordt berekend. Als er al subsidie op grond van NOW 2.0 aan jou is verleend, moet de periode van omzetdaling voor het derde tijdvak van NOW 3.0 aansluiten op de periode van omzetdaling die is gekozen voor NOW 2.0. Dit geldt vervolgens ook voor de andere twee tijdvakken in de NOW 3.0. Als je NOW aanvraagt voor opeenvolgende tijdvakken, moeten de omzetperiodes dus op elkaar aansluiten.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3.0, gaat vanaf het vierde tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%. Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. De NOW zelf wordt niet gezien als omzet.

Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Wil meer weten of heb je hulp nodig bij jouw aanvraag? Wij helpen je graag verder bij de aanvraag voor de NOW 3.0. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – mocht dat vereist zijn  - zorgen voor een accountantsverklaring

Aanvraag vaststelling NOW 2.0 uitgesteld

Er komt veel werk op het UWV af door de uitvoering van meerdere regelingen tegelijkertijd. Daarbij is het van belang dat de uitvoering correct en begrijpelijk blijft voor werkgevers. Het UWV heeft aangegeven daarom niet het loket voor vaststelling van de NOW 2.0 te kunnen openen op 15 november 2020. Minister Koolmees heeft er daarom mee ingestemd dat de datum voor de aanvraag van de definitieve vaststelling NOW 2.0, wordt verschoven van 15 november 2020 naar 15 april 2021.

Overigens zijn voor NOW 1.0 begin oktober de spelregels voor de accountantscontrole en de derdenverklaring vastgesteld. Deze regels gelden voor de verantwoording van de ontvangen NOW-subsidie.

BIK regeling

De Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) heeft als doel om ondernemers te stimuleren ook tijdens de economische crisis te blijven investeren in hun onderneming en personeel. De BIK is daarmee een tijdelijke aanvulling op de bestaande stimuleringsmaatregelen. De BIK biedt korting op de afdracht van de loonheffing. De overheid heeft hiervoor gekozen om de regeling met name interessant te maken voor bedrijven met personeel. De regeling richt zich op de periode 2021 - 2022 en moet bijdragen aan het behoud van banen op de korte termijn.

Het is nog niet bekend welke investeringen in aanmerking komen voor de BIK. Wel is duidelijk dat als ondernemer de BIK kunt aanvragen voor investeringen die je doet tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022. De investering moet vóór 31 december 2022 volledig betaald zijn. De laatste betaling moet plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Belangrijk is dat de investering vervolgens binnen zes maanden na betaling in gebruik neemt. Anders dan bij de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Vamil, willekeurig afschrijving milieu-investeringen, kunt u bij de BIK geen voortbrengkosten melden. De regeling is uitsluitend toegankelijk voor investeringen in nieuw materieel.

Vaststellen tegemoetkomingen agrarische sector

De vaststellingsperiode voor de ‘Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’ en de ‘Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’ is verder verlengd. Voor ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen was de uiterste datum van indiening 31 oktober 2020 en deze wordt 30 november 2020. De reden voor de verlenging van de termijn is dat de werkzaamheden die een accountant moet verrichten nog niet voor alle tegemoetkomingen zijn vastgesteld. Voor tegemoetkomingen tot € 125.000 kunnen aanvragen voor vaststelling inmiddels wel worden ingediend. Voor tegemoetkomingen boven dat bedrag vindt over de exacte protocollen voor het indienen van bewijsstukken nog overleg plaats tussen verschillende partijen.

Uitbreiding TVL-regeling

De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben bekendgemaakt dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-regeling) opengesteld wordt voor alle sectoren. Sommige sectoren vielen tot nu toe tussen wal en schip. Te denken valt bijvoorbeeld aan toeleveranciers en transportbedrijven. Om ook hen te ondersteunen komen alle bedrijven die meer dan 30% omzetverlies hebben, in aanmerking voor de zogenoemde TVL-regeling. De tegemoetkoming kan oplopen tot maximaal € 90.000 euro. De openstelling voor alle bedrijven geldt alleen voor het laatste kwartaal van 2020. Nog niet alle kaders van de regeling zijn bekend gemaakt. Wel is aangegeven dat het medio november tot en met 29 januari 2021 mogelijk is om aanvragen in te dienen. De openstelling voor alle sectoren is eenmalig.

Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen! Komt u ervoor in aanmerking of heeft u vragen, neem contact op met uw relatiebeheerder.

Nog meer Covid-19 steun

Er komen nog meer aanvullingen op het steunpakket. Eerder lekte bijvoorbeeld al uit dat er eenmalig een extra uitkering komt voor horecabedrijven die vanwege de coronacrisis gesloten zijn. Zij krijgen een bedrag van 2,75% van het verlies aan omzet. Gemiddeld gaat het om € 2.500,--.

Voorts is ook de TOZO (de overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) verlengd tot 1 juli 2021.

Tot slot wijzen wij er op dat de maatregelen veelvuldig worden bijgesteld. Informatie van vandaag kan op een later tijdstip zijn achterhaald.

Laat je daarom altijd informeren!  Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Fijne dag toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,

namens AEC Limburg B.V.,

 

Frenck Bindels

 

Terug naar overzicht