Bedrijfseconomische dienstverlening

Management & Rendement

De continue verbetering van het rendement staat op de agenda van elke onderneming. AEC biedt oplossingen. Met deskundige consultants begeleiden wij u met scherpe analyses en een meer dan resultaatgerichte aanpak. Kennis, ervaring en een persoonlijke betrokkenheid spelen daarbij altijd de hoofdrol.

Businessplan & Financiering

Een businessplan lijkt soms een complex verhaal. Onze consultants hebben kennis van zaken. Samen met u en eventueel andere partijen stellen we een helder en overzichtelijk businessplan op. Zo krijgt u meteen inzicht in de haalbaarheid van uw plannen. We begeleiden u ook bij de uitvoering van deze plannen. Dat doen we projectmatig en gericht op de realisatie ervan. Daarnaast beschikken we over een ruim netwerk van financiers. Op die manier zoeken we naar een passende of vervangende financiering. Na het doorlopen van een haalbaarheidsanalyse benaderen we deze financiers met een kant-en-klaar pakket.

Strategisch & Commercieel

Bij de begeleiding van strategische beslissingen wordt de aanpak volledig afgestemd op de behoefte. Van strategische verkenning tot strategisch klankbord: onze betrokkenheid is groot en onze kennis gaat verder dan u denkt. Voor het optimaliseren van uw bedrijfssuccessen maken we een heldere analyse van de product-marktcombinaties waarin u actief bent. We brengen de behoeftes van uw doelgroep overzichtelijk in beeld. We focussen daarbij tevens op uw USP’s en die van uw concurrenten. Een uitgebreid marktonderzoek behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Rapportages

Een optimaal management vraagt om een gerichte focus op de juiste Key Performance Indicators (KPI’s). Wij brengen die KPI’s in beeld. Met de ontwikkeling van een adequate managementrapportage geven we sturing aan de vastgestelde KPI’s. Voor belanghebbenden zoals banken en kredietverzekeraars is een actueel en voortschrijdend financieel inzicht van groot belang. Met onze kennis en kunde bespaart u tijd en ontstaan er zelfs mogelijkheden om uw financiële rapportage - waar mogelijk - te automatiseren. Zo verkrijgen belangrijke partijen snel en beter inzicht en is er meer focus op het rendement van uw onderneming. Grote verrassingen behoren voortaan echt tot de verleden tijd.

Bijzonder beheer

Als u met uw organisatie terechtkomt bij de Bijzonder Beheer afdeling van de bank, komen er veel zaken op u af. Van taxatierapporten van panden en voorraden tot overzichten zoals een meerjarenbudgetteringen en een liquiditeitsplanning. De rente op uw kredieten en leningen wordt verhoogd. De bank vindt dat het risico van u als klant is toegenomen en dat u een hogere vergoeding moet betalen. Vaak wordt ook door de bank het laatste stukje vrije cash afgesnoept. Bijvoorbeeld door de aflossingen te verhogen, waardoor u noodgedwongen de crediteurenbetalingen langer uitstelt en/of de belasting een of twee maanden later betaalt.

U hoopt op betere tijden. In de praktijk blijkt dat de hogere rentekosten, extra kosten van de accountant en de hogere aflossing vaak het begin van het einde betekenen. Het is dan wachten op het moment dat de liquiditeitsdruk zo hoog wordt dat de belasting beslag komt leggen, een crediteur geen geduld meer heeft of u zelf 'op' bent.

Voorkomen is beter dan genezen. AEC helpt u graag en kan voor u – mede door onze kennis van zaken op het gebied van Bijzonder Beheer (onder andere door een bancaire achtergrond) - van grote waarde zijn. Wij zorgen voor een grondige ondersteuning die bestaat uit de volgende diensten:

- gesprekspartner en medestander richting de bank

- toetsing procedure op redelijkheid, onzorgvuldigheden en/of onjuistheden

- schriftelijk vastlegging gesprekken en voortgang t.b.v. uw dossier

- mediation tussen u en de bank om te komen tot een oplossing

- bedrijfsscan en advisering met het oog op de toekomst

Restructurering

Binnen het huidige economische klimaat lopen ondernemingen gemakkelijk tegen ongewenste situaties aan, variërend van financiële underperformance tot acute liquiditeitsproblemen. AEC kan hun speelruimte helpen vergroten door advies over strategische, operationele en financiële aanpassingen.

Financiële problemen vragen om een brede aanpak

Ondernemingen met een wankele financiële positie kunnen het beste meteen tot actie overgaan. Het is zaak snel oplossingen te zoeken, waarbij men rekening moet houden met verschillende aandachtsgebieden en stakeholders. Een focus op cash is belangrijk om liquiditeitsproblemen voor te zijn. Daarnaast moet men zich richten op het managen van de relatie met financiers, aandeelhouders en overige stakeholders in een stress-situatie. Stuk voor stuk nieuwe uitdagingen voor de meeste organisaties.  

Focus op strategische, operationele en financiële veranderingen

AEC biedt een breed spectrum aan diensten voor bedrijven die zich bevinden in bovenstaande situaties. Als adviseur en uitvoerder richten we ons op operationele en financiële herstructureringen, strategische en financiële analyses etcetera. Via een combinatie van strategische, operationele en financiële veranderingen identificeren we herstructureringmogelijkheden om kasstromen, resultaten en balansposities te helpen verbeteren.

Onze specialisaties

Agrarisch
De roots van onze medewerkers liggen in de agrarische sector. Wij weten wat er speelt en spreken uw taal. Al sinds 2000 zijn wij het kantoor voor de agrarische sector in zuidelijk NL. Onze klanten zitten inmiddels door heel NL. Wij weten de weg, geven richting en maken ├ęcht het verschil. En natuurlijk volgen wij alles (en meer) wat er gebeurt binnen deze boeiende sector.
Agrarisch
MKB
Ondernemen is durven veranderen. Dat geldt zeker voor ondernemers binnen het MKB. Dat begrijpen wij. Samen zoomen we in op verse kansen en verrassende mogelijkheden. Een nieuwe horizon? Die laten wij u graag zien.
MKB